Till nyhetslistan

NY DIAKON

24.9.2020 08.05

1 september började Arja Grunér arbeta som diakon i församlingen.

Hennes telefonnummer är: 0457 343 4403.