För dig som är ung

Församlingen har inget eget ungdomsarbete utan är en av aktörerna inom Ålands unga kyrka. Tillsammans med de övriga församlingarna på Åland (förutom Mariehamn) ordnas hjälpledarutbildning och Ungkväll för de som blivit konfirmerade och äldre ungdomar. Läs mer på Ålands unga kyrkas facebooksida.