Vi finns till för dig!

Diakonin vill ge stöd och hjälp när livet känns jobbigt. När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens diakoniarbetare eller präst för att prata i förtroende. Ring, e-posta eller sänd sms.

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Kom en oväntad räkning eller finns det inte mat på bordet? Via diakonin har vi möjlighet att tillfälligt hjälpa och vi samarbetar bland annat med Matbanken på Åland. Kontakta tf. kyrkoherde Carolina Lindström telefon: 0457 345 1845 eller e-post: carolina.lindstrom@evl.fi

Via internationell diakoni stöder vi arbete i den världsvida kyrkan.

Foto av kaffe och tekokare