Vi finns till för dig!

Diakonin vill ge stöd och hjälp när livet känns jobbigt. När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens diakoniarbetare eller präst för att prata i förtroende. Ring, e-posta eller sänd sms så kommer vi överens om när och var vi träffas.

Har du svårt att få ekonomin att gå ihop? Kom en oväntad räkning eller finns det inte mat på bordet? Via diakonin har vi möjlighet att tillfälligt hjälpa och vi samarbetar bland annat med Matbanken på Åland. Kontakta diakoniarbetare Laura Serell så kommer vi överens om var och när vi träffas. Laura nås på telefon 0457-3434403 eller e-post laura.serell@evl.fi. 

Via internationell diakoni stöder vi arbete i den världsvida kyrkan.

Foto av kaffe och tekokare