Konfirmation

Ordet konfirmation betyder bekräftelse.  Dop, konfirmandundervisning (skriftskola) och konfirmation hör ihop.

De flesta av kyrkans medlemmar har blivit döpta som barn. Under konfirmandtiden erbjuds möjligheten att uppleva och lära sig mer om vad det betyder att leva som en döpt människa i en gemenskap med andra kristna

Efter konfirmationen har man rätt att självständigt delta i nattvarden. Konfirmation krävs också för att kunna vara fadder och för att få kyrklig vigsel samt att vid uppnådd rösträttsålder (18 år), kunna ställa upp som kandidat vid val av församlingens förtroendevalda.

För att kunna konfirmeras skall man vara döpt medlem av kyrkan och skall ha fått undervisning i skriftskola.

Mer information om konfirmation

Konfirmand

I något skede före själva konfirmationen övar konfirmanderna i kyrkan. Under övningen går de igenom hur de ska gå, var de ska sitta, och vad som händer framme vid altaret. 

Läs om hur konfirmationen går till

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation