Förvaltning

Saltviks församling leds av kyrkofullmäktige som består av församlingens demokratiskt valda förtroendevalda. Valen förrättas vart fjärde år och nästa inkommande val är i november 2018. Vill du vara med och påverka vad som händer i församlingen? Ställ då upp i valet 2018. Saltviks församlings fullmäktige består av 15 ledamöter och sammanträder 3-4 gånger per år.

Kyrkorådet bereder ärendena inför kyrkofullmäktige och sköter också om att besluten verkställs. I kyrkorådet sitter kyrkoherden som ordförande och 6 ledamöter som kyrkofullmäktige väljer för två år åt gången.

Vill du ta del av kyrkofullmäktiges och kyrkorådets protokoll är du välkommen in på pastorskansliet där de finns till påseende. 

 

Protokoll

Kyrkofullmäktiges protokoll 2/2017