Prosteriföreningens pensionärsläger

Välkommen med på prosteriföreningens pensionärsläger på Lemböte lägergård. Lägret ordnas 15-17.8.2017. Anmälan till lägret görs till Ingrid Björkskog, ingrid.bjorkskog@evl.fi eller 0457-3434403, senast 31.7.2017.