Vigsel

Bröllop är en fest och ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner - en kärlekens manifestation. Att vigas eller ingå äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och ett liv tillsammans.

Vigselakten är en symbolhandling där vi som par lovar att vi vill älska och satsa helhjärtat på varandra hela livet. Vi ber att kärleken alltid ska finnas mellan oss och utvecklas och mogna. Gud är kärleken, därför vilar våra liv i Guds barmhärtighet, förlåtelse och nåd.

Vad man bör tänka på

En kyrklig vigsel kräver att man är konfirmerad och medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrklig vigsel kan ges par där den ena parten hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra till något annat kristet samfund eller något annat kristet trossamfund. Också par där den ena parten hör till ett utländskt kristet samfund kan vigas kyrkligt. I annat fall sker vigseln hos de civila myndigheterna. Ett sådant äktenskap kan välsignas i kyrkan.

Prövning av hinder

Som brudpar skall man genomgå en så kallad hindersprövning, vilket innebär att man kontrollerar att det inte finns några hinder för äktenskapet.  Den skall göras på pastorskansliet eller hos magistraten senast 7 dagar före vigseln. Intyget från hindersprövningen är i kraft i 4 månader.

Vigselföreberedelser

Bokning av vigselpräst, kantor och kyrka sker via pastorskansliet. Om man har bestämda önskemål är det skäl att vara ute i god tid.

Prästen tar kontakt några veckor före vigseln för ett vigselsamtal. Då går ni tillsammans igenom vad en vigsel innebär, praktiska arrangemang, val av musik och så vidare.

Förutom brudparet behövs egentligen bara vigselförrättaren och två vittnen för att vigseln ska vara juridiskt giltig.

Vill du veta mera om bröllop?

 

Psalmbok