Saltviks gravgård

Norråkersvägen 4 , 22430 Saltvik, Åland

Alltid öppet

Saltviks gravgård

Saltviks begravningsplats har varit i användning sedan år 1918 efter det att kyrkogårdens lidit av akut platsbrist. På begravningsplatsen finns även Saltviks gravkapell som ritats av arkitekten Oskar Bomansson. 

Gravgården är uppdelad i två delar, den gamla gravgården och den nya. Den gamla gravgården ligger högre upp i backen med kapellet som dess översta mittpunkt. 

Den nya gravgården är formad som en solfjäder. Här finns även urnelunden och minnesstenen. Gravgården är välbesökt och det finns många parkbänkar där man kan sätta sig ned och vila och ta in det vackra området. Under sommarmånaderna är även kapellet öppet under dagtid för allmänheten om det inte pågår en förrättning.  

Gravgårdsskötaren Anders Forsberg finns tillhanda under vardagarna och kan hjälpa med råd och ytterligare information om gravgården.

Diverse skötsel artiklar för skötsel av gravar och bevattning av blommor finns att hittas i servicehuset som står på gravgårdens parkeringsplats (grått hus). I samma hus hittar man även toalettfaciliteter.

Regler på gravgården

- Visa respekt för de som vistas på gravgården, låt en fridfull anda vila över platsen

- Hundar får inte vistas på gravgården

- Var nogranna med sophantering, följ föreskrifter som finns att hittas på de olika sopkärlen som finns utanför gravgårdsplasten.

- Förvara inte material bakom gravstenarna

Parkeringsplats finns utanför gravgården.

 

Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan