Saltviks gravgård

.

Norråkersvägen 4, 22430 Saltvik, Åland

Alltid öppet

Tips och råd om skötsel av gravstenar

På våren när tjälen gått ur marken är det bra att titta till gravsten och sockel. Vad många inte vet är att ansvaret för gravstenen är gravrättsinnehavarens. Stenen kan eventuellt behöva riktas för att undvika olyckor. Om en gravsten välter och skadar intilliggande stenar eller någon besökare, kan gravrättsinnehavaren bli ersättningsskyldig.

Man kan säkra upp och rikta gravstenen genom att sätta en sprint mellan sockel och gravsten. Om ni riktar en gravsten, undvik att använda rundade stenar och/eller träbitar mellan sockeln och gravstenen, eftersom det inte håller så länge. Äldre gravstenar saknar ofta sprint mellan sockeln och stenen, nyare stenar har ofta sprint.                                                                        

Riktningar av gravstenar utför bl a Stenhuggeri Saarinen & Åkerblom Ab tel: 018-23069

Vid mindre riktningar, vilka ni utför själva kan ni rådfråga begravningsplatsskötare Anders Forsberg tel: 0457 343 4402.

OBS! förvara inte lyktor och andra föremål bakom gravstenen för att underlätta arbete som trimning och häckklippning.

Saltviks begravningsplats har varit i användning sedan år 1918 efter det att kyrkogårdens lidit av akut platsbrist. På begravningsplatsen finns även Saltviks gravkapell som ritats av arkitekten Oskar Bomansson. 

Gravgården är uppdelad i två delar, den gamla gravgården och den nya. Den gamla gravgården ligger högre upp i backen med kapellet som dess översta mittpunkt. 

Den nya gravgården är formad som en solfjäder. Här finns även urnelunden och minnesstenen. Gravgården är välbesökt och det finns många parkbänkar där man kan sätta sig ned och vila och ta in det vackra området. Under sommarmånaderna är även kapellet öppet under dagtid för allmänheten om det inte pågår en förrättning.  

Gravgårdsskötaren Anders Forsberg finns tillhanda under vardagarna och kan hjälpa med råd och ytterligare information om gravgården.

Diverse skötsel artiklar för skötsel av gravar och bevattning av blommor finns att hittas i servicehuset som står på gravgårdens parkeringsplats (grått hus). I samma hus hittar man även toalettfaciliteter.

Regler på gravgården

- Visa respekt för de som vistas på gravgården, låt en fridfull anda vila över platsen

- Hundar får inte vistas på gravgården

- Var nogranna med sophantering, följ föreskrifter som finns att hittas på de olika sopkärlen som finns utanför gravgårdsplasten.

- Förvara inte material bakom gravstenarna

Parkeringsplats finns utanför gravgården.

 

Läge på kartan

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett