Mission och internationell diakoni

Saltviks församling understöder utbildning för barn och ungdom i Syrien via Finska Missionssällskapet. 

Församlingen deltar också i insamlingen Gemensamt Ansvar.