Mission och internationell diakoni

Saltviks församling understöder missionsarbetet i Tanzania via Finska Missionssällskapet. Mera information om missionsarbetet finns i länken nere.

Församlingen deltar också i insamlingen Gemensamt Ansvar.