Gudstjänstgruppen

Vill du vara med och påverka församlingens gudstjänster och mässor?

Då kan du hänga med på församlingens gudstjänstgrupp.

Vi samlas och planerar söndagarnas gudstjänster och mässor. Tycker du om att baka så kanske du får ansvara för en söndags kyrkkaffe. Vill du skriva förbönen och läsa den i kyrkan, läsa söndagens bibeltexter eller samla in kollekten? Kom med i gudstjänstgruppen.

Om du är intresserad ta kontakt med tf. kyrkoherde Carolina Lindström,

tel.nr: 0457-345 1845 eller via mail: carolina.lindstrom@evl.fi

 

S:ta Maria kyrka
S:ta Maria kyrka
Gudstjänst med textläsare och präst
Gudstjänst med textläsare