Foto av en som spelar musik.

Musik:

Barnkören övar onsdagar kl 14.45 i Mariagården. Kören vänder sig till barn från sju år och uppåt

Blockflöjtsgrupp för vuxna fortsätter, kontakta Natalie Örnkvist för information. Inga förkunskaper krävs.

Kyrkokören övar torsdagar 19.00 i Mariagården.