Foto av en som spelar musik.

Musik - kom med och sjung!

I församlingen finns två körer, en barnkör och en damkör. Körerna leds av församlingens kantor.

Barnkören övar torsdagar kl. 18.15 i Mariagården. Från 7 år och uppåt. Föräldrar är välkomna att dricka kaffe/te under tiden barnen övar. 

Damkören övar onsdagar kl. 19.00 i Mariagården.  

Välkommen med i körverksamheten!