S:ta Maria kyrka

Saltviks kyrka

S:ta Maria kyrka

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Kyrkan är vanligen öppen på söndagar kl 11-12 under hösten och våren. Annan tid kan överenskommas genom att kontakta kansliet. Under sommaren har kyrkan öppet under vardagarna från 10-16.

Saltviks kyrka är tillägnad Jesu moder, jungfru Maria. Kyrkan är uppförd på mark som vid utgrävningar givit arkeologiska fynd ända från vikingatiden. Man har daterat att de äldsta delarna av kyrkan, tornkyrkan, vapenhuset i söder och långhuset, byggts under sena 1200- början av 1300-talet.

Kyrkan har byggts i olika etapper men den 15 mars 1322 finner man den första medeltida anteckningen som Saltvik som kyrksocknen. På 1850-talet fick kyrkan sitt nuvarande kor. Muralmålningarna tros härstamma från fyra olika tidsskeden. De fragmentariska bilder som kunnat tas fram är svårtolkade i de flesta fall.

I allmänhet firar församlingen gudstjänst/mässa i kyrkan på söndagar kl 11. Förutom sommartid då det kan hållas friluftsgudstjänster. Kontrollera hemsida eller facebook. Dessutom ordnas olika evenemang inom församlingens verksamhet i kyrkan. Förrättningar såsom dop, vigsel, jordfästning sker även ofta i kyrka. 

Parkering finns utanför prästgården som ligger vid kyrkans södra ingång. Ytterligare parkeringsplatser finns vid församlingshemmet Mariagården vid kyrkans västra ingång. 

Vanligen öppen varje söndag under gudstjänsttid 11-12 eller enligt överenskommelse. Under sommartid kan dock friluftsgudstjänster hållas på olika platser i kommunen.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering

Evenemang

to 1.12 kl. 18.00 -19.30

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Julmys - pyssel i Mariagården

Julmys – pyssel i Mariagården torsdagen den 1 december kl 18.00 – 19.30 i Mariagården med Arja och Annette. Glögg och pepparkaka.
sö 4.12 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Vackraste julsångsmässa

4.12, Andra söndagen i advent, Vackraste julsångsmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Stiftelsen hemmet på Åland. Avtackning av Blomster,- och Kapellgruppen. Kyrkkaffe i Mariagården.
sö 11.12 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Högmässa

11.12, Tredje söndagen i advent, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Lärkkullastiftelsen. Kaffe i tornkyrkan.
sö 11.12 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Högmässa

11.12, Tredje söndagen i advent, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Lärkkullastiftelsen. Kaffe i tornkyrkan.
sö 11.12 kl. 18.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Församlingens julkonsert

11.12, Församlingens julkonsert, söndag kl 18 i S:ta Maria kyrka. Mer information senare.