S:ta Maria kyrka

Saltviks kyrka

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61 , 22430 Saltvik, Åland

Öppen varje söndag under gudstjänsttid 11-12 eller enligt överenskommelse.

S:ta Maria kyrka

Saltviks kyrka är tillägnad Jesu moder, jungfru Maria. Kyrkan är uppförd på mark som vid utgrävningar givit arkeologiska fynd ända från vikingatiden. Man har daterat att de äldsta delarna av kyrkan, tornkyrkan, vapenhuset i söder och långhuset, byggts under sena 1200- början av 1300-talet.

Kyrkan har byggts i olika etapper men den 15 mars 1322 finner man den första medeltida anteckningen som Saltvik som kyrksocknen. På 1850-talet fick kyrkan sitt nuvarande kor. Muralmålningarna tros härstamma från fyra olika tidsskeden. De fragmentariska bilder som kunnat tas fram är svårtolkade i de flesta fall.

I allmänhet firar församlingen gudstjänst/mässa i kyrkan på söndagar kl 11. Dessutom ordnas olika evenemang inom församlingens verksamhet i kyrkan. Förrättningar såsom dop, vigsel, jordfästning sker även ofta i kyrka. 

Kyrkan är vanligen öppen på söndagar kl 11-12 under hösten och våren. Annan tid kan överenskommas genom att kontakta kansliet. Under sommaren har kyrkan öppet under vardagarna från 10-16.

Parkering finns utanför prästgården som ligger vid kyrkans södra ingång. Ytterligare parkeringsplatser finns vid församlingshemmet Mariagården vid kyrkans västra ingång. 

Hörselslinga
Parkering
Handikapp

Evenemang

sö 3.7 kl. 19.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Kvällsmässa

3.7, Fjärde söndagen efter pingst, kvällsmässa, kl 19.00 i S:ta Maria kyrka. Laura Serell och Fredrik Erlandsson. Kollekten tillfaller Församlingsförbundet r.f.
sö 31.7 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Högmässa

31.7 Kristi förklaringsdag, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Olav Johansson och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Den Inre oasen.