S:ta Maria kyrka

Saltviks kyrka

S:ta Maria kyrka

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Vanligen öppen varje söndag under gudstjänsttid 11-12 eller enligt överenskommelse. Under sommartid kan dock friluftsgudstjänster hållas på olika platser i kommunen.

Kyrkan är vanligen öppen på söndagar kl 11-12 under hösten och våren. Annan tid kan överenskommas genom att kontakta kansliet. Under sommaren har kyrkan öppet under vardagarna från 10-16.

Saltviks kyrka är tillägnad Jesu moder, jungfru Maria. Kyrkan är uppförd på mark som vid utgrävningar givit arkeologiska fynd ända från vikingatiden. Man har daterat att de äldsta delarna av kyrkan, tornkyrkan, vapenhuset i söder och långhuset, byggts under sena 1200- början av 1300-talet.

Kyrkan har byggts i olika etapper men den 15 mars 1322 finner man den första medeltida anteckningen som Saltvik som kyrksocknen. På 1850-talet fick kyrkan sitt nuvarande kor. Muralmålningarna tros härstamma från fyra olika tidsskeden. De fragmentariska bilder som kunnat tas fram är svårtolkade i de flesta fall.

I allmänhet firar församlingen gudstjänst/mässa i kyrkan på söndagar kl 11. Förutom sommartid då det kan hållas friluftsgudstjänster. Kontrollera hemsida eller facebook. Dessutom ordnas olika evenemang inom församlingens verksamhet i kyrkan. Förrättningar såsom dop, vigsel, jordfästning sker även ofta i kyrka. 

Parkering finns utanför prästgården som ligger vid kyrkans södra ingång. Ytterligare parkeringsplatser finns vid församlingshemmet Mariagården vid kyrkans västra ingång. 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering

Evenemang

sö 24.9 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Högmässa

24.9, Sjuttonde söndagen efter pingst, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Ingemar Johansson och Natalie Örnqvist. Kollekten tillfaller Församlingsförbundet. Kyrkkaffe i tornkyrkan.
sö 1.10 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Familjegudtjänst

1.10, Mikaelidagen, familjegudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist och Arja Grunér. Inskrivning till skriftskola 2023 - 24, kallelse kommer via posten. Kollekten tillfaller Förbundet Kyrkans Ungdom. Kyrkkaffe i tornkyrkan.
sö 8.10 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Högmässa

8.10, Nittonde söndagen efter pingst, kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström, och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Kyrkans utlandshjälp. Kyrkkaffe i tornkyrkan.
sö 15.10 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Högmässa

15.10, Tjugonde söndagen efter pingst, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Svenska Lutherska Evangeli-föreningen. Kyrkkaffe i tornkyrkan.
sö 29.10 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Högmässa

29.10, Reformationsdagen, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Olav Johansson och Natalie Örnkvist. Kollekt för Borgå stifts 100-års jubileum. Kyrkkaffe i tornkyrkan.
lö 4.11 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Gudstjänst

4.11, Alla helgons dag, gudstjänst med parentation (ljuständning) kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kyrkokören sjunger. Kollekten tillfaller Förbundet Kristen Skolungdom rf.