S:ta Maria kyrka

Saltviks kyrka

S:ta Maria kyrka

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Vanligen öppen varje söndag under gudstjänsttid 11-12 eller enligt överenskommelse. Under sommartid kan dock friluftsgudstjänster hållas på olika platser i kommunen.

Kyrkan är vanligen öppen på söndagar kl 11-12 under hösten och våren. Annan tid kan överenskommas genom att kontakta kansliet. Under sommaren har kyrkan öppet under vardagarna från 10-16.

Saltviks kyrka är tillägnad Jesu moder, jungfru Maria. Kyrkan är uppförd på mark som vid utgrävningar givit arkeologiska fynd ända från vikingatiden. Man har daterat att de äldsta delarna av kyrkan, tornkyrkan, vapenhuset i söder och långhuset, byggts under sena 1200- början av 1300-talet.

Kyrkan har byggts i olika etapper men den 15 mars 1322 finner man den första medeltida anteckningen som Saltvik som kyrksocknen. På 1850-talet fick kyrkan sitt nuvarande kor. Muralmålningarna tros härstamma från fyra olika tidsskeden. De fragmentariska bilder som kunnat tas fram är svårtolkade i de flesta fall.

I allmänhet firar församlingen gudstjänst/mässa i kyrkan på söndagar kl 11. Förutom sommartid då det kan hållas friluftsgudstjänster. Kontrollera hemsida eller facebook. Dessutom ordnas olika evenemang inom församlingens verksamhet i kyrkan. Förrättningar såsom dop, vigsel, jordfästning sker även ofta i kyrka. 

Parkering finns utanför prästgården som ligger vid kyrkans södra ingång. Ytterligare parkeringsplatser finns vid församlingshemmet Mariagården vid kyrkans västra ingång. 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering

Evenemang

sö 25.2 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Högmässa

25.2, Andra söndagen i fastan, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindqvist och Natalie Örnkvist. Kaffe i tornkyrkan.
sö 3.3 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Högmässa

3.3, Tredje söndagen i fastan, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström, Natalie Örnkvist . Ålands unga kyrka deltar. Kaffe i tornkyrkan.
sö 10.3 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Högmässa

10.3, Fjärde söndagen i fastan, högmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Edward Vikström, Katrin Gwardak. Kaffe i tornkyrkan.
sö 17.3 kl. 14.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Festhögmässa

17.3, Marie bebådelsedag, Festhögmässa kl. 14.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Fredrik Erlandsson. Kyrkoherdeinstallation. Biskop Bo-Göran Åstrand mfl. deltar. Servering efteråt på Högtomt.
sö 24.3 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Familjegudstjänst

24.3, Palmsöndag, Familjegudstjänst kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist, barnkören sjunger och berättar om palmsöndagen. Kaffe i tornkyrkan.
to 28.3 kl. 19.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Kvällsmässa

28.3. Skärtorsdagen, Kvällsmässa kl. 19.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist, vinterkonfirmanderna deltar.
fr 29.3 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Gudstjänst

29.3, Långfredagen, Gudstjänst kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.
sö 31.3 kl. 11.00

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Påskmässa

31.3, Påskdagen, Påskmässa kl. 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kaffe i tornkyrkan.