Jordfästning

Då en anhörig dör kommer livet av sig, allt blir annorlunda och det är svårt att fungera som vanligt. Begravningen är ett sätt att ta avsked. Vid begravningen får vi tacka för vad den döda gett oss och be om förlåtelse för det som inte blev som vi tänkt i vår relation. Vid begravningen lyser prästen frid över den döda och överlåter den döda i Guds gemenskap och frid.

De praktiska arrangemangen

Ett dödsfall tär ofta på de anhörigas krafter och känslor så mycket att det kan vara tungt att samtidigt tänka på arrangemang för begravningen. Vid dödsfall kan man vända sig direkt till pastorskansliet eller till en begravningsbyrå.

Om man är flera närstående behöver man komma överens om vem eller vilka som förbereder begravningen. Det ska visserligen göras ganska snart, men utan onödig brådska. I vanliga fall hålls jordfästningen 2-3 veckor efter dödsfallet

Alla som är medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har rätt till en kyrklig begravning med präst och kantor. Också en person som inte hör till kyrkan kan välsignas till gravens ro, ifall de anhöriga ber om det.

Tacksägelse

Oftast nämner man den avlidna i högmässan på söndagen efter jordfästningen. Detta kommer de anhöriga och prästen överens om.

Ljuständning

På Alla helgonsdag hålls en gudstjänst i församlingen där vi läser upp och tänder ljus för alla de församlingsbor som avlidit sedan senaste Alla helgonsdag.

Mera om begravning

 

Ljus och skopa för jordfästning