Saltviks församlings kyrkofullmäktige:

Sven-Olof Karlsson (ordf.)

Dan Nyholm (vice ordf.)

Herbert Lindén

Hanna Bromels

Tor-Björn Dahlén

Inger Mörn

Agneta Rydström

Seija Vuorio-Carlsson

Gun Åkerback

Runa-Lisa Jansson

Leif-Anders Mattsson

Marlene Söderholm

Katrin Gwardak

Anja Salmén

Suppleanter:

Elisabeth Sjövik

Gunnie Jansson

Kerstin Renfors

Mikael Söderholm

Församlingens ekonomkanslist fungerar som sekreterare för kyrkofullmäktige. Församlingens kyrkoherde har närvaro- samt yttranderätt på mötet men saknar rösträtt.

Saltviks församlings kyrkoråd:

Runar Karlsson (vice ordf.)

Hanna Bromels

Tor-Björn Dahlén

Katrin Gwardak

Seija Vuorio-Carlsson

Gun Åkerback

Församlingens kyrkoherde fungerar som ordförande för kyrkorådet och ekonomkanslisten som sekreterare.

S:ta Maria kyrka i morgonljus