Saltviks församlings kyrkofullmäktige:

Dahlén Tor-Björn

Eriksson Bo

Gottberg Börje

Gwardak Katrin

Karlsson Runar

Karlsson Sven-Olof

Mattsson Sven-Åke

Nyholm Dan

Nyman Lena

Rydström Agneta

Sirén Anna-Erica

Söderholm Marlene

Vuorio-Carlsson Seija

Westling Gunnar

Åkerback Gun

Suppleanter:

Söderholm Mikael

Renfors Kerstin

Hampf Berit

Sjövik Elisabeth

 

Församlingens ekonomkanslist fungerar som sekreterare för kyrkofullmäktige. Församlingens kyrkoherde har närvaro- samt yttranderätt på mötet men saknar rösträtt.

Saltviks församlings kyrkoråd:

 

Församlingens kyrkoherde fungerar som ordförande för kyrkorådet och ekonomkanslisten som sekreterare.

S:ta Maria kyrka i morgonljus