Ämbetsbevis

Ämbetsbevis och släktutredningar sköts fr.o.m. 1.1.2018 av Mariehamns församling och inte av församlingen i Saltvik.

Kontaktuppgifter: 

mariehamns.forsamling@evl.fi

Tfn: 018-5360