Församlingens informationsblad Mariabladet

Saltviks församlings informationsblad Mariabladet utkommer med ca 10 nummer/år. Den delas gratis ut till alla hushåll i Saltvik, förutsatt att man tillåter reklam. Här finns det senaste numret att ladda ner och läsa. Kontakta kansliet om du vill få ett printat informationsblad.

OBS! Från och med oktober 2018 kommer Mariabladet att gå ihop med kommunbladet, och inte finnas som skild tidning. Detta på grund av problem med utdelningen. Mariabladet kommer dock att finnas kvar på informationstavlorna samt på Facebook.

 

Aktuellt nummer:

Mariabladet september 2018

Arkiv:

Mariabladet för juni-augusti 2018

Maria blad -maj

december 2017

oktober-november 2017

september 2017

juli-augusti 2017

maj-juni 2017