Församlingens informationsblad 

Församlingens information finns numera i Saltviks kommuns infoblad. Bladet utkommer en gång i månaden och delas ut till alla hushåll.

Församlingens info/nyheter finns också på informationstavlorna vid pastorskansliet, Mariagården och begravningsplatsen.

 

 

Aktuellt nummer:

Infoblad januari 2020

Infoblad december 2019

Infoblad november 2019

Infoblad oktober 2019

Infoblad september 2019

Mariabladet september 2018

Arkiv:

Mariabladet för juni-augusti 2018

Maria blad -maj

december 2017

oktober-november 2017

september 2017

juli-augusti 2017

maj-juni 2017