Pastorskansliet

Prästgården

Kvarnbo-Kyrkvägen 52 , 22430 Saltvik, Åland
018-43260

Pastorskansliet har öppet från mån-ons (09:00-12:00) eller enligt överenskommelse.

Pastorskansliet

Saltviks församlings pastorskansli finns i prästgårdens nedersta våning.

Den mellersta våningen fungerar som hyresbostad. Själva prästgården har varit församlingens prästgård sedan 1960-talet då huset köptes av församlingen. Den tidigare prästgården ligger en liten bit längre bort och är i privatägo. 

Huset ritades av den saltviksbördige arkitekten Oskar Bomansson och ämnat att husera hans familj. Huset stod klart år 1932 men Oskar själv hann endast bo i huset en kort tid innan han avled. Därefter bodde hans fru och barn samt släkt i huset tills församlingen köpte huset och det blev till den nuvarande prästgården. 

 

 

 

Pastorskansliet fungerar som kontorsutrymme för församlingens personal.

Kansliet har öppet från mån-ons mellan kl. 09:00-12:00 eller enligt överenskommelse.

 

Parkeringsplats finns utanför prästgården.

Info
Parkering
Handikapp