Begravningskapell

Begravningskapell

17-25 Långbergsödavägen, 22430 Saltvik, Åland

Öppet under sommarmånaderna eller enligt överenskommelse.

Saltviks församlings begravningskapell används i samband med mindre jordfästningar under sommaren. Kapellet är beläget på gravgården.

Under sommarmånaderna är kapellet öppet för allmänheten under dagtid. Kapellgruppen ordnar att det finns blommor i kapellet under sommaren. Kapellet rymmer ca 30-40 personer. 

Under Alla Helgons dag är kapellet öppet. 

Parkering finns på gravgårdens västra sida.

Parkering Parkering

Evenemang

sö 22.10 kl. 19.00

17-25 Långbergsödavägen, 22430 Saltvik, Åland

Taizégudtjänst

22.10, Tjugoförsta söndagen efter pingst taziegudstjänst i kapellet kl 19.00. Carolina Lindström och Katrin Gwardak. Kollekten tillfaller Ekumeniska rådet i Finland r.f