Kontaktuppgifter

Församlingens kansli är öppet måndag-onsdag kl. 9-12.

Saltviks församling
Kvarnbo-Kyrkvägen 52
22430 Saltvik
e-post: saltvik@evl.fi


Kyrkvaktmästare
Vaktmästeri

Gravgårdsskötare
Fastighetstjänster

Ekonomkanslist
Ekonomi- och administrationstjänster

Husmor/städare
Fastighetstjänster Husmorstjänster