Kontaktuppgifter

Församlingens kansli är öppet måndag-onsdag kl. 9-12.

Saltviks församling
Kvarnbo-Kyrkvägen 52
22430 Saltvik
e-post: saltvik@evl.fi

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.Anders Forsberg

Gravgårdsskötare
Fastighetstjänster


Britt Lindholm

Ekonomkanslist
Ekonomi- och administrationstjänster

Tommy Ricknell

tf. kyrkvaktmästare

Marina Sapronova

Husmor/städare
Fastighetstjänster Husmorstjänster