Kontaktuppgifter

Församlingens kansli är öppet måndag-onsdag kl. 9-12.

Saltviks församling
Kvarnbo-Kyrkvägen 52
22430 Saltvik
e-post: saltvik@evl.fi

Respons

Din respons är viktig för oss. Vi utvecklar vår webbplats och vår verksamhet med hjälp av den. Skriv ut din kontaktinformation om du önskar få svar.Martin Cromwell-Morgan

Kyrkvaktmästare, tjänstledig 22.08.22
Vaktmästeri

Anders Forsberg

Gravgårdsskötare
Fastighetstjänster


Britt Lindholm

Ekonomkanslist
Ekonomi- och administrationstjänster

Tommy Ricknell

vik. kyrkvaktmästare

Marina Sapronova

Husmor/städare
Fastighetstjänster Husmorstjänster