Information om församlingens fiskevatten

Saltviks församling har fiskevatten. Här hittar du information och regler kring hur du som församlingsmedlem kan använda dessa fiskevatten. Här finns även bilder med information om var församlingens fiskvatten går att hitta.

Regler:

- Församlingsbor har rätt att för husbehovsfiske utan ersättingsskyldighet inom församlingens vattenområden få bedriva fiske med kastspö och/eller högst 60 m alternativt 2 st. 30 meters nät. Rätten gäller också pilkfiske under vintern.