Information om församlingens fiskevatten

Saltviks församling har fiskevatten. Här finner du information och regler kring hur du som församlingsmedlem kan bruka dessa fiskevatten. Här finns även bilder med information om var församlingens fiskvatten går att finna.

Regler:

- Församlingsbor har rätt att för husbehovsfiske utan ersättingsskyldighet inom församlingens vattenområden få bedriva fiske med kastspö och/eller högst 60 m alternativt 2 st. 30 meters nät. Rätten gäller också pilkfiske under vintern.