Nattvarden från altaret

Du är viktig - kom med!

I församlingen vill vi bygga gemenskap genom större och mindre sammanhang. Förutom söndagens högmässor och gudstjänster ordnas samlingar i mindre grupper. I flikarna till vänster finns mer information om församlingens verksamhet.