Saltviks kyrkogård

Saltviks kyrkogård

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61, 22430 Saltvik, Åland

Alltid öppet

Tips och råd om skötsel av gravstenar

På våren när tjälen gått ur marken är det bra att titta till gravsten och sockel. Vad många inte vet är att ansvaret för gravstenen är gravrättsinnehavarens. Stenen kan eventuellt behöva riktas för att undvika olyckor. Om en gravsten välter och skadar intilliggande stenar eller någon besökare, kan gravrättsinnehavaren bli ersättningsskyldig. Om ni riktar en gravsten, undvik att använda rundade stenar och/eller träbitar mellan sockeln och gravstenen, eftersom det inte håller så länge. Äldre gravstenar kan ha en sprint dvs en järnspik mellan sockeln och stenen, nyare stenar saknar ofta sprint.                                                                        

Riktningar av gravstenar utför bl a Stenhuggeri Saarinen & Åkerblom Ab tel: 018-23069

Vid mindre riktningar, vilka ni utför själva kan ni rådfråga begravningsplatsskötare Anders Forsberg tel: 0457 343 4402.

OBS! förvara inte lyktor och andra föremål bakom gravstenen för att underlätta arbete som trimning och häckklippning.

Saltviks kyrkogård inramas av en välbyggd stenmur med två svarta grindar på södra sidan och en lite mindre svart grind på östra sidan. Den västra sidan saknar grind och vätter ut mot en parkeringsplats och vidare till församlingshemmet Mariagården. I kyrkogårdens mitt reser sig S:ta Maria kyrka.

Kyrkogården används inte längre som ordinarie gravgård. Dock finns det en antal kulturgravar och gravar som fortfarande ägs av anhöriga. Kvarnbo Syförening står bakom ett monument som är tillägnat för de sjömän som omkommit på havet. Dessutom ligger ett antal kulturgravar på kyrkogården. Området är naturskönt och bänkar finns utplacerade under vår, sommar och hösttid.

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering