Saltviks kyrkogård

Kvarnbo-Kyrkvägen 55-61 , 22430 Saltvik, Åland

Alltid öppet

Saltviks kyrkogård

Saltviks kyrkogård inramas av en välbyggd stenmur med två svarta grindar på södra sidan och en lite mindre svart grind på östra sidan. Den västra sidan saknar grind och vätter ut mot en parkeringsplats och vidare till församlingshemmet Mariagården. I kyrkogårdens mitt reser sig S:ta Maria kyrka.

Kyrkogården används inte längre som ordinarie gravgård. Dock finns det en antal kulturgravar och gravar som fortfarande ägs av anhöriga. Kvarnbo Syförening står bakom ett monument som är tillägnat för de sjömän som omkommit på havet. Dessutom ligger ett antal kulturgravar på kyrkogården. Området är naturskönt och bänkar finns utplacerade under vår, sommar och hösttid.

Parkering
Handikapp