Foto av altaret i kyrkan.

Gudstjänster och högmässor

I Saltviks församling firar vi i regel varje söndag kl. 11.00 högmässa eller predikogudstjänst. En gång i månaden ordnas även kvällsgudstjänst.