Barn som leker

Barn och familj

Församlingen vill finnas till för dig och din familj och stöda er. Det finns en föräldrabarngrupp "Knattarna med Katrin" på fredagar kl 10-12. Det ordnas också ett par pysseldagar i året. Det finns en barnkör, musiklek för 5-6-åringar och församlingens diakoniarbetare besöker regelbundet kommunens daghem och skolor.