Till nyhetslistan

Ledig diakonitjänst

14.5.2020 10.46

Diakonitjänsten i Saltviks församling är ledig

Behörighetskrav enligt biskopsmötets beslut. Som merit räknas tidigare erfarenhet av de till befattningen hörande arbetsuppgifterna eller arbetsområdet. Tjänsten förutsätter att du är konfirmerad och medlem i Finlands evangelisk lutherska kyrka, samt har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Lön utbetalas enligt kravgrupp 502 i KyrkTAK.

Ansökningstiden går ut den 28.5.2020 kl. 16:00

Till ansökan bifogas CV eller meritförteckning riktas till Kyrkorådet i Saltviks församling, och inlämnas till pastorskansliet i Saltviks församling, adress Kvarnbo-Kyrkvägen 52, 22430 Saltvik eller per e-post carolina.lindstrom@evl.fi. Intervjuer sker enligt överenskommelse.

Den som väljs till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag. Läkarintyg bör företes innan tjänsten tillträds

Mer information om tjänsten kan man ta kontakt med tf. kyrkoherde Carolina Lindström

Tel: 0457 – 345 1845

carolina.lindstrom@evl.fi