Är du intresserad av att smycka kyrkan eller kapellet med blommor i sommar? Kom med i blomstergruppen som smyckar kyrkan, eller kapellgruppen som smyckar kapellet.

Mer information ges av:

Åsa Mattson tel. 040-58 93 405 (blomstergruppen) och

Anja Lönnblad tel. 040-56 777 09 (kapellgruppen)