Kurs i Sorgebearbetning

Sorgebearbetning är ett handlingsprogram för känslomässig läkning

vid dödsfall, separationer och andra förluster. Programmet är för de

människor som vill beartbeta den smärta som olika förluster orsakar.

Vi träffas åtta onsdagar kl 18-20 i Mikaelsgården, Finström.

Anmälan till handledare för programmet, diakon Maria Sjölund.

Tel: 0457 3613 463, senast 6.10. Max deltagare åtta (8) personer.

 

Festhögmässa vi biskopsvisitationen 10-12 september

Klicka:

här för att se bild

här för att se bild

här för att se bild