Till nyhetslistan

MINNESSTEN

5.5.2021 10.32

I Urnlunden finns nu en minnessten där plakett kan sättas upp för avlidna vars aska spridits eller inte har en gravvård.

Mässingsplakettens storlek är 80x160 mm där namn, ort, födelse,- och dödstid samt en vers eller text kan graveras in.

Församlingen ombesörjer inköp, gravering och uppsättande av plakett. Församlingen bör godkänna texten som ska graveras in på plaketten.

De anhöriga betalar kostnaden som för närvarande är 75 euro.