Till nyhetslistan

Riktlinjer för gudstjänster i församlingen, Coronaviruset

17.3.2020 11.33

OBS! Från och med 22 mars och till undantagstillståndet upphör, kommer kyrkan att vara stängd under gudstjänsttid. Gudstjänsterna kommer att streamas/spelas in varje söndag kl 11 samt under påsken. Man kan då följa gudstjänsten på datorn via youtube eller facebook. 

Varje söndag efter gudstjänsten är kyrkan öppen två timmar där präst finns tillgänglig för samtal.

VID FÖRRÄTTNINGAR (dop, vigslar, jordfästningar) FÅR MAXIMALT TIO ( 10) PERSONER DELTA. Kontakta kyrkoherden för mer information.

Från och med 1.6.2020 kan över 50 personer delta i en gudstjänst, förutsatt att myndigheternas anvisningar säkra evenemang iakttas. Antalet personer ställs i relation till säkerhetsavståndet på 1–2 meter så att antalet lämpar sig för utrymmet. Det maximala antalet deltagare är 500 personer.
Stiften ger separata anvisningar för nattvardsfirandet.
Det rekommenderas att gudstjänsterna fortsättningsvis strömmas på nätet (video- eller ljudströmning).

Från och med 1.6.2020 kan över 50 personer delta i kyrkliga förrättningar i kyrkor och andra församlingslokaler, förutsatt att myndigheternas anvisningar för säkra evenemang iakttas. Antalet deltagare ska övervägas utifrån säkerhetsavståndet på 1–2 meter mellan personerna. Det maximala antalet deltagare är 500 personer.
Dop- eller bröllopsfester eller minnesstunder som familjerna ordnar efter en förrättning är privata tillställningar. Ansvaret för privata tillställningar ligger hos de som arrangerar dem. Vid privata tillställningar gäller enligt statsrådets riktlinjer ett maximalt antal deltagare på 50 personer, likaså vid kyrkliga förrättningar som genomförs i hem eller andra privata lokaler.
Regionförvaltningsverken svarar för beslutsfattandet om mötesbegränsningar och för styrningen av verkställandet av besluten.
Stiften meddelar vid behov utförligare anvisningar.

Kyrkans samtalstjänst är även öppen varje kväll kl 20-23 för samtal på nummer 0400 22 11 90chat-jouren är öppen måndag – torsdag kl 19-23.

Se https://samtalstjanst.fi/