Till nyhetslistan

Riktlinjer för församlingen gällande Coronaviruset

13.3.2020 12.12

Det här kan vi göra för att minska smittspridning:

Tvätta händerna ofta och länge, använd handsprit om möjligt.

Hosta och nys i armvecket

Undvik att röra ansiktet

Undvik kontakt med sjuka

Stanna hemma om du är sjuk.

Församlingen fortsätter med sin verksamhet tillsvidare och avvaktar vidare direktiv.

Vid nattvard särkalkar. 

I kyrkan och Mariagården finns handsprit tillgängligt.

Om något ändras meddelas via Facebook o hemsida.