Till nyhetslistan

Kyrkofullmäktiges- och Kyrkorådsprotokoll på hemsidan

4.4.2019 13.56

Det går att hitta protokollen under "Delta och påverka"

Till den sidan hittar du genom att klicka uppe i balken på "Delta och påverka".