För pensionärer

En torsdag i månaden ordnas pensionärslunch i Mariagården. Församlingen bjuder på lunch och taxi men en frivillig avgift uppbärs till förmån för missionen. Under luncherna äter vi gott, umgås och lyssnar till inbjuden talare. Vårterminen avslutas med en utfärd på Åland och höstterminen avslutas med ett traditionellt julbord.

Datum för höstens nästa pensionärslunch är:

3.10

 

Vid behov av Taxi till pensionärsträffarna, ring några dagar innan:
Lottas Taxi, telefon nr. 43671, 0457-361 3671
Roland Nylund, telefon nr. 48411, 0457-313 4388

Foto av två personer som ser på en gammal symaskin.
Foto från pensionärsutfärd 1.6.2017