Förlängd ansökningstid för diakonitjänst

31.5.2019 10.11

Vill du komma och jobba för oss?

Saltviks församling är en landsbygdsförsamling på fasta Åland som söker en ny medarbetare. Församlingens diakonitjänst arbetsfördelning är 60 % för församlingens diakoni och missionsarbete och 40 % för barn-och ungdomsarbete.

Diakonitjänsten i Saltviks församling kan sökas t.o.m. den 28.8.2019 kl. 12.

Tillträde till tjänsten enligt överenskommelse.

Behörighetskrav enligt biskopsmötets beslut. Som merit räknas tidigare erfarenhet av de till befattningen hörande arbetsuppgifterna eller arbetsområdet. Tjänsten förutsätter att du är konfirmerad och medlem i Finlands ev.-lutherska kyrka, samt har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Tjänsten är en heltidstjänst och lön utbetalas enligt kravgrupp 502 i KyrkTAK.

Till ansökan bifogas CV eller meritförteckning riktas till Kyrkorådet i Saltviks församling, och inlämnas till pastorskansliet i Saltviks församling, adress Kvarnbo-Kyrkvägen 52, 22430 Saltvik eller per e-post carolina.lindström@evl.fi. Intervjuer sker enligt överenskommelse.

Den som väljs till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag. Läkarintyg bör företes innan tjänsten tillträds

Mer information om tjänsten kan man ta kontakt med tf. kyrkoherde Carolina Lindström

Tel: 0457 – 345 1845

carolina.lindstrom@evl.fi

« Till nyhetslistan