Gudstjänst

må 18.4 kl. 11.00

S:ta Maria kyrka

18.4, Annandag påsk, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Gudstjänsten streamas också och visas på församlingens hemsida/facebook. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller Kyrkans Utlandshjälp, katastroffonden. Födelsedagsfest för inbjudna jubilarer i församlingen i Mariagården efter gudstjänsten. Anmälan senast 7.4 till kansliet 018-43260 eller arja.gruner@evl.fi

.

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik