Gudstjänst

fr 15.4 kl. 11.00

S:ta Maria kyrka

15.4, Långfredagen, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Gudstjänsten streamas också och visas på församlingens hemsida/facebook. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.

.

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik