Gudstjänst

sö 6.2 kl. 11.00

S:ta Maria kyrka

6.2, Kyndelmässodagen, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Gudstjänsten streamas också och visas på församlingens hemsida/facebook. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.

Kollekten tillfaller Gemensamt Ansvar.

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar