Gudstjänst

sö 16.1 kl. 11.00

S:ta Maria kyrka

16.1, Andra söndagen efter trettondagen, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka vilken också streamas och kan ses på församlingens hemsida/facebook. Carolina Lindström och Kerstin Olsson.

Kollekten tillfaller Ekumeniska rådet i Finland.