Familjegudstjänst

sö 28.11 kl. 11.00

S:ta Maria kyrka

28.11, Första söndagen i advent, familjegudstänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie. Knattarna och barnkören sjunger.

Kollekten tillfaller Finska missionssällskapet.