Högmässa

sö 19.9 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

19.9, Sjuttonde söndagen efter pingst, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.

Kollekten tillfaller Finlands Sjömanskyrka r.f.