Festhögmässa

sö 12.9 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

12.9, Sexonde söndagen efter pingst, festhögmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Biskop Bo-Göran Åstrand predikar, Carolina Lindström, liturg och Natalie Örnkvist, kantor, Arja Grunér, diakon. Kyrkokören och blockflöjtsgruppen medverkar. Kollekten tillfaller Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf. Efter högmässan visitationsstämma och lunch i Mariagården.

.