Friluftsgudstjänst

sö 25.7 kl. 14.00

Södergårds i Främmanby

25.7 Nionde söndagen efter pingst, Friluftsgudstjänst kl 14.00 hos Arja och Bengt Grunér på Södergårds i Främmanby. Carolina Lindström och Katrin Gwardak. Kaffekorg medtages.

Kollekten tillfaller Svenskfinlands Krigsänkebarn r.f.

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar