Friluftsgudstjänst

sö 25.7 kl. 14.00
Södergårds i Främmanby

25.7 Nionde söndagen efter pingst, Friluftsgudstjänst kl 14.00 hos Arja och Bengt Grunér på Södergårds i Främmanby. Carolina Lindström och Katrin Gwardak. Kaffekorg medtages.

Kollekten tillfaller Svenskfinlands Krigsänkebarn r.f.