Gudstjänst

sö 30.5 kl. 14.00
S:ta Maria kyrka

30.5 Treenighetssöndagen, gudstjänst kl 14.00 i S:ta Maria kyrka. Outi Laukkanen och Guy Karlsson och Fredákören.

Kollekten tillfaller Kyrkans utlandshjälp.