Gudstjänst

sö 23.5 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

23.5 Pingstdagen, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.

Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapet r.f.