Gudstjänst, du kan delta i kyrkan eller via stream på Facebook eller hemsida

sö 9.5 kl. 11.00

S:ta Maria kyrka

9.5 Femte söndagen efter påsk, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist. Kollekten tillfaller De Dövas Mission r.f.

Kollekten tillfaller De Dövas Mission r.f.

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar