Gudstjänst

sö 21.3 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

21.3, Marie bebådelsedag, gudstjänt kl 11.00 i S:ta Maria kyrka, streamas och sänds på församlingens facebook och hemsida. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.

Kollekten tillfaller Finlands svenska kyrkosångförbund.