Gudstjänst, streamas och sänds på församlingens facebooksida/hemsida

sö 14.3 kl. 11.00

S:ta Maria kyrka

14.3, Fjärde söndagen i fastan, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist.

Betala gärna in ett bidrag till Kyrkans Utlandshjälp.

  • Unga Unga
  • Vuxna Vuxna
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar