Högmässa

sö 28.2 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

28.2, Andra söndagen i fastan, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka vilken streamas/filmas och kan ses på facebook/hemsida. Olav Johansson och Guy Karlsson. Kollekten tillfaller Församlingsförbundet r.f.

Kollekten tillfaller Församlingsförbundet r.f.