Högmässa

sö 14.2 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

14.2, Fastlagssöndagen, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Carolina Lindström, Natalie Örnkvist.

Kollekten tillfaller Kyrkans Utlandshjälp.