Gudstjänst

sö 17.1 kl. 11.00

S:ta Maria kyrka

17.1, Andra söndagen efter trettondagen, högmässa kl 11.00 i S:ta Maria kyrka streamas/filmas och kan ses på facebook/hemsida. Carolina Lindström och Natalie Örnkvist

Kollekten tillfaller Ekumeniska rådet i Finland r.f.