Gudstjänst, streamas/filmas och sänds på församlingens facebook/hemsida

sö 27.12 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

27.12, Tredje dag jul, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Edgar Vickström, Natalie Örnkvist.

Kollekten tillfaller Luthersk inremission r.f.