Gudstjänst

sö 22.11 kl. 11.00
S:ta Maria kyrka

22.11, Domsöndagen, gudstjänst kl 11.00 i S:ta Maria kyrka. Edgar Vickström och Kerstin Olsson.

Kollekten tillfaller Stiftelsen hemmet på Åland.